Kancelaria

Środa: 8:00 – 9:00 oraz 16:30 – 17:30

Sobota: 8:00 – 9:00 oraz 16:30 – 17:30

Adres Parafii:

Parafia Rzymsko Katolicka

pw. Niepokalanego Poczęcia NMP

Skwer Jana Pawła II 2

57-250 Złoty Stok

tel. (074) 817-51-24

Konto parafialne: Bank Spółdzielczy Złoty Stok Oddział Ząbkowice Śl.

21 9533 1069 2008 0005 5680 0001