Wikariusz


Ks. mgr Piotr Listwan

  • Urodzony 12 lipca 1980 w Dzierżoniowie 
  • Święcenia kapłańskie 23 maja 2009 w Świdnicy, z rąk ks. bp Ignacego Deca
  • Ustanowiony 29 maja 2016.

Ks. Piotr Listwan urodził się 12 lipca 1980r w Dzierżoniowie. Sakrament chrztu św. otrzymał w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Piskorzowie. Do szkoły podstawowej uczęszczał w swoim rodzinnym mieście. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. Wilhelma Rotkiewicza, w Dzierżoniowie. Po zdaniu matury skończył studium medyczne w Świdnicy o kierunku ratownik medyczny. W 2003r wstąpił do Seminarium Duchownego. Święcenia kapłańskie otrzymał 23 maja 2009 roku. Posługę kapłańską pełnił w parafiach pw. św. Doroty w Radkowie ( 2009 – 2014), w parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach ( 2014 – 2016).