Kościół pw. św. Mikołaja w Płonicy

plonicaNajstarsza wzmianka pochodzi z 1260 roku. Obecny kościół został wzniesiony w 1777 r. z inicjatywy cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego wg projektuj. Kauffmanna i jest utrzymany w stylu barokowym.
Budowla jednonawowa wzniesiona na planie prostokąta ze ściętymi narożami o łukowo wygiętej ścianie od strony ołtarza mieści wewnątrz eliptyczną nawę przykrytą kopulastym sklepieniem wspartym na pilastrach.
Rokokowe wyposażenie kościół zawdzięcza rzeźbiarzom: Ludwikowi Jaschke z Barda Śląskiego i Leopoldowi Jaschke z Wrocławia. Wykonali oni ołtarz główny oraz ambonę. Wykonanie mensy i predelli ołtarza przypisuje się mistrzowi stolarskiemu Józefowi Jungowi.
10-głosowe organy zostały zbudowane w latach trzydziestych XX wieku przez firmę Carla Berschdorfa z Nysy.
W latach 1972 – 1973 wyremontowano dach i organy oraz wprowadzono nową polichromię wnętrza. W latach 1995 – 1999 wymieniono instalację elektryczną oraz wykonano polichromię wewnątrz kościoła i odnowiono elewację zewnętrzną oraz mur okalający kościół oraz cmentarz.
W 1998 założono witraże figuralne w oknach projektu Bolesława Szpechta artysty plastyka z Krakowa. Wykonawcą witraży była krakowska firma Zbigniewa Gustaba W roku 2007 przeprowadzono remont hełmu wieży kościoła. Wymieniono zużyte fragmenty i położono nową blachę.