Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

makolnoNajstarsza wzmianka o kościele pochodzi z 1336 r. Obecny kościół został wybudowany w 1732 r W 1871 został poddany gruntownej restauracji w wyniku której zmieniono zwieńczenie wieży kościoła.
Jest to budowla jednonawowy, rozplanowana na rzucie krzyża greckiego murowana z kamienia i cegły, z poligonalnie zakończonym prezbiterium. Fundacja opactwa cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego. Konsekrowany w 1732 r.
Wyposażenie wnętrza jak i samej budowli stanowi przykład czystego baroku śląskiego. Z wcześniejszego kościoła do obecnego przeniesiono gotycką rzeźbę Madonna z Dzieciątkiem z XV w. oraz Pietę z XVII w.
W latach 1972 – 1973 wykonano nowy system odwadniający, dokonano ankrowania murów, założono nową instalację elektryczną, przełożono pokrycie dachu oraz wprowadzono nową polichromię wnętrza. W latach 1985 – 2000 przeprowadzono prace restauratorskie, m.in. renowację ambony, ołtarzy, zabytkowego konfesjonału. Położono posadzkę marmurową w kościele i zakrystii oraz wymieniono ławki.