Duszpasterze

Ks. Kanonik Paweł PaździurWP_20160516_18_48_21_Pro (1)

Urodził się 02.05.1972 roku w Kamiennej Górze jako czwarty
z rodzeństwa (dwóch braci i siostra). Ukończył Szkołę Podstawową nr 5, a następnie Technikum Mechaniczne w ZSZ w Kamiennej Górze. W 1992 roku rozpoczął naukę w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Wrocławskiej. Pierwszy rok (Annus Propedeuticus) w Henrykowie, a po utworzeniu Diecezji Legnickiej kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy uzyskując tytuł magistra Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Dnia 30.05.1998 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ordynariusza Diecezji Legnickiej bp. Tadeusza Rybaka. Rozpoczynając kapłaństwo nowy ks. proboszcz obrał sobie na obrazku prymicyjnym zawołanie z Pisma Świętego „Światłość w ciemności świeci a ciemność jej nie ogarnia”. Będąc wikariuszem obronił licencjat z dziedziny teologii pastoralnej (psychologia). A oto parafie w kolejności w których sprawował swoją posługę:

– św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu,

– św. Mikołaja w Świebodzicach (obecnie proboszczem jest tam Ks. Józef Siemasz),

– NMP Królowej Polski i św. Maternusa w Stroniu Śląskim,

– św. Stanisława i św. Wacława (Katedra) w Świdnicy,

– św. Anny w Ząbkowicach Śląskich.

Dnia 30.06.2012 r został ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Lubnowie, a dnia 08.05.2016 roku ustanowiony proboszczem parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku. Kanoniczne przyjęcie parafii nastąpiło 14.05.2016 roku na mszy św. przed bierzmowaniem młodzieży w obecności bp. Ordynariusza Ignacego Deca, który odebrał od nowego proboszcza przysięgę wierności i wyznanie wiary. Niech w nowym miejscu posługi Maryja otacza opieką i dary Ducha Świętego niech rozlewają się obficie. Szczęść Boże.


Ks. mgr Bartłomiej Picheta