ROK MIŁOSIERDZIA

rmb_100x200

Świdnica, dnia 24 listopada 2015 r.

L.dz. 1458/2015

 

D E K R E T

dotyczący odpustów

w Roku Świętym Miłosierdzia

na terenie Diecezji Świdnickiej

 

Misją Kościoła jest głoszenie miłosierdzia Boga, bijącego serca Ewangelii, aby w ten sposób dotrzeć do serca i umysłu każdego człowieka. Oblubienica Chrystusa przyswaja sobie postawę Syna Bożego, który wszystkim wychodzi naprzeciw, nie pomijając nikogo. W naszych czasach, w których Kościół jest zaangażowany w nową ewangelizację, temat miłosierdzia musi być na nowo przedstawiany z nowym entuzjazmem i poprzez odnowioną działalność duszpasterską. Ma to kluczowe znaczenie dla Kościoła oraz dla wiarygodności jego przesłania, aby on sam żył i świadczył o nim miłosierdziem. Język Kościoła i jego gesty muszą przekazywać miłosierdzie, aby przeniknąć do serca ludzi i natchnąć ich do odnalezienia drogi powrotu do Ojca” – pisze Ojciec Święty Franciszek w bulii Misericordiae Vultus, z dnia 11 kwietnia 2015 r., ogłaszając Rok Święty Miłosierdzia (MV 12).

Rok Święty rozpocznie się 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, kiedy to Biskup Rzymu otworzy uroczyście Drzwi Święte Bazyliki Świętego Piotra, które staną się w tym szczególnym Roku Łaski Bramą Miłosierdzia. Wolą Ojca Świętego jest, aby również „w każdym Kościele lokalnym, w katedrze, która jest kościołem-matką dla wszystkich wiernych, bądź też w konkatedrach lub w innych kościołach o szczególnym znaczeniu, została otworzona na cały rok taka sama Brama Miłosierdzia” (MV 3).

Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka, w III Niedzielę Adwentu (13. XII. 2015 r.) rozpoczniemy obchody Roku Miłosierdzia w Katedrze świdnickiej oraz wszystkich kościołach parafialnych na terenie całej Diecezji, będzie to „widzialny znak komunii całego Kościoła” (MV 3).

Szczególnym znakiem Roku Miłosierdzia będą Drzwi Święte, w wyznaczonych kościołach diecezji, które mają się stać „Bramą Miłosierdzia”. Wierni, którzy nawiedzą te świątynie będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (sakramentalna spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), aby w pełni mogli żyć odpustem Roku Świętego, czyli owocnie „przybliżać się do miłosierdzia Ojca, mając pewność, że Jego przebaczenie rozciąga się na całe życie wierzącego człowieka”
(MV 22).

W związku z powyższymi postanowieniami niniejszym dekretem zarządzam i postanawiam, aby następujące świątynie Diecezji Świdnickiej, były Kościołami jubileuszowymi:

 1. Katedra pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy
 2. Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Bardo Śl.
 3. Bazylika pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
 4. Bazylika pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
 5. Kolegiata NMP Bolesnej i św. Aniołów Stróżów w Wałbrzychu
 6. Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego w Wałbrzychu
 7. Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Starym Wielisławiu
 8. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
 9. Kościół parafialny pw. św. Jadwigi w Bolkowie
 10. Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła w Bystrzycy Kłodzkiej
 11. Kościół parafialny pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
 12. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku
 13. Kościół parafialny pw. św. Bartłomieja w Kudowie Zdrój
 14. Kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego w Kudowie Zdrój
 15. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Lądku Zdroju
 16. Kościół parafialny pw. św. Mikołaja w Nowej Rudzie
 17. Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Polanicy Zdrój
 18. Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Polanicy Zdrój
 19. Kościół parafialny pw. św. Anny w Ząbkowicach Śląskich

Na dobre przeżycie Świętego Roku Miłosierdzia, wszystkim, którzy pragną uzyskać dar odpustów, z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

       + Ignacy DEC
BISKUP ŚWIDNICKI

   Ks. Stanisław Chomiak
Kanclerz Kurii

 

Komentowanie zamknięte.